This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Cookie Policy.
x
İnternet Şubesi
Irak
Türkiye
Bahreyn
Kosova
Londra
TR
EN
العربية
Bankacılık Farkındalık ve Halkın Korunması Bölümü Hizmetleri

Bankacılık Farkındalık ve Halkın Korunması Bölümü (BFHKB)

Müşterilerimizden veya müşterimiz olmayan gerçek kişi şahıs veya şirketler tarafından şubelerimize iletilen talep, istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemleri, Bağdat ve Erbil şubelerimizde görevli BFHKB çalışanlarımızca, Şube Müdüriyeti ve Uyum Bölümü çalışanlarımızın  gözetim ve denetimi altında  gerçekleştirilmektedir.

Bahse konu BFHKB çalışanlarımızın sunduğu hizmetler aşağıda yer almaktadır:

- Posta, telefon ve e-posta kanallarından Bankamıza iletilen başvuruların, müşteri numarası veya isim ve soy isim bazında, arşiv numarası verilerek kaydedilmesi ve arşivlenmesi,

- Birimde kullanılan ekran ve uygulamalar kapsamında çözümlenebilecek nitelikteki başvuruların, herhangi bir ek bilgi ya da değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaksızın yanıtlanması,

- Diğer Bölümlerin faaliyet konusuna giren başvuruların segment ve ürün niteliği dikkate alınarak yanıtlanmasının koordine edilmesi,

- Diğer Bölümlerin faaliyet alanına giren konularda sıklık arz eden başvuruların ilgili bölümlerce oluşturulmuş iş akışlarına göre yanıtlanması,

- Başvuruların Bankamız mevzuatı ve yasal mevzuatta yer alan süreler ve belirlenen kurallar çerçevesinde cevaplanmasının takip edilmesi,

- Şikâyetlerin ve/ya veya taleplerin yoğunlaştığı ürün, hizmet ve kanalların zamanında tespit edilmesi,

- Şikâyetlerin nedenlerinin araştırılarak müşteri deneyiminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve yapılan çalışmaların etkilerinin gözlemlenmesi,

- Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin tanıtılması, Bankamızda hesap açılabilmesi ve ürünlerden yararlanabilmesi saikiyle müşterilere bilgi verilmesi.

© 2016 Türkiye İş Bankası A.Ş. All rights reserved.
© 2015 Türkiye İş Bankası A.Ş.